luni, 7 octombrie 2013

Păsările protejate prin rețeaua Natura 2000 sunt monitorizate printr-un program național

Ciprian Fântână, director de conservare SOR -
Florian Udrea, director MMSC -
Radu Vădineanu, manager de proiect CNDD (de la dreapta la stânga)
Miercuri, 2 octombrie 2013 s-a lansat proiectul ”Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări”. Adresându-se în special autorităților publice, specialiștilor dar și publicului larg, proiectul contribuie la îmbunătățirea activității de management și monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor conform Directivei Păsări (1979) în baza căreia au fost declarate Ariile de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) din cadrul rețelei Natura 2000. Implementarea proiectului va ajuta și la elaborarea primului raport periodic al României privind starea de conservarea a speciilor de păsări de interes comunitar, care va fi transmis Comisiei Europene până la finalul anului 2013.