miercuri, 25 februarie 2015

TURECO – întreprinderi sociale în domeniul ecoturismului pentru persoane vulnerabile din judeţele Tulcea, Giurgiu și municipiul București

Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii Fundația Culturală Art Promo, Fundația Eco-Pontica și Asociația pentru Dezvoltarea Obiectivelor Culturale anunță lansarea proiectului ”TURismul ECOlogic în România - șansă pentru dezvoltare economică și socială - TURECO” POSDRU/173/6.1/S/148217 care va fi implementat pe o perioadă de 12 luni în intervalul ianuarie-decembrie 2015.

luni, 23 februarie 2015

Conferința de lansare a proiectului ”TURismul ECOlogic în România - șansă pentru dezvoltare economică și socială - TURECO” - 25 februarie 2015

Vă invităm să participați la Conferința de lansare a proiectului 
”TURismul ECOlogic în România-șansă pentru dezvoltare economică și socială - TURECO”POSDRU/173/6.1/S/148217 care va avea loc miercuri, 25 februarie 2015 în București, la Hotel Capital Plaza, Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 54, Sala Pache Protopopescu începând cu ora 10.00.

PROGRAM
10.00 – 10.30  Întâmpinarea și înregistrarea participanților. Cafea de bun venit
10.30 – 11.00  Radu VĂDINEANU – Manager de proiect, Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă - Prezentarea proiectului TURECO
11.00 – 11.20  Florin PALADE - Președinte, Fundația EcoPontica, Dezvoltarea durabilă a comunităților din Delta Dunării prin ecoturism
11.20 – 11.40  Nușa BUGEAC – Psiholog, Integrarea persoanelor din grupurile vulnerabile pe piața muncii
11.40 – 12.00  Nicu DUMITRESCU – Manager de unitate protejată -MNM Proiectare Service Srl, Experiența înființării și conducerii unei SES 
12.00 – 12.30 Sesiune de întrebări și discuții
12.30  Bufet de prânz și socializare

Obiectivul general al proiectului este promovarea Structurilor Economiei Sociale (SES) în regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud-Muntenia și București-Ilfov ca instrumente sustenabile în crearea locurilor de muncă pentru persoanele din grupurile vulnerabile și pentru incluziune socială.

Prin TURECO va crește numărului de beneficiari ai măsurilor integrate și inovatoare de ocupare a forței de muncă. Va fi creat un Centru de Resurse pentru SES-uri, ca instrument sustenabil pentru consolidarea și susținerea structurilor de economie socială și pentru un acces mai ușor pe piața muncii a persoanelor vulnerabile sau supuse riscului de excluziune socială. Vor fi înființate 10 noi SES-uri în localitățile Tulcea, Maliuc, Crișan, Murighiol, Greci, Măcin, Poșta și București. care vor activa în domeniile: ecoturism, cicloturism, producție și comercializare de souveniruri, producție și comercializare a produselor de pescuit sportiv.  Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 460 de persoane provenind din categoriile vulnerabile: familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane carelocuiesc în comunităţi izolate, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie roma și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. TURECO este implementat de Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Fundația Culturală ArtPromo, Fundația EcoPontica și Asociația pentru Dezvoltarea Obiectivelor Culturale pe o perioada de 12 luni (ianuarie-decembrie 2015). Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Investește în oameni!, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul majoritar de intervenție 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale”. 

Persoană de contact:Roxana Mazilu – Expert Informare și PR, Centrul Național pentru Dezvoltare DurabilăMail: roxana.mazilu@cndd.ro, Tel: 021-310.33.20  
marți, 3 februarie 2015

TURismul ECOlogic in Romania – sansa pentru dezvoltare economica si sociala - TURECO


TURismul ECOlogic in Romania – sansa pentru dezvoltare economica si sociala – TURECO” ID: POSDRU/173/6.1/S/148217Proiect finantat din Fondul Social European - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013. Investeste in Oameni!
Durata:  12 luni in perioada 5 Ianuarie – 31 Decembrie 2015