marți, 14 februarie 2012

68% dintre români nu au auzit niciodată despre Natura 2000

Aceasta este una dintre concluziile studiului Atitudinile și percepțiile populației față de siturile Natura 2000”, bazat pe datele celui mai recent sondaj național de opinie realizat în cadrul proiectului InfoNatura2000.

Conform datelor sondajului, populația din regiunea București-Ilfov este cel mai bine informată cu privire la existența și specificul rețelei Natura 2000 (30%), la polul opus aflându-se regiunile Sud-Muntenia (1.2%) și regiunea Vest (0.5%). În ciuda gradului scăzut de informare, 88% din totalul respondenților au declarat că declararea siturilor reprezintă un lucru bun sau foarte bun pentru comunitatea locală. Discuţiile cu prietenii sunt principala sursă de informare a populației cu privire la situri, urmate de informațiile provenite de la autorități locale, televiziune și şcoală.


În ceea ce privește conținutul tematicii Natura 2000, oamenii cunosc cel mai bine modul de conduită în interiorul siturilor dar au puține informații despre strategiile şi planurile care vizează siturile, activităţile de conservare, avantajele şi dezavantajele ce decurg din declararea acestora drept situri și ce specii sunt protejate.

Primăria este organizația față de care populația se declară cel mai mulțumită de felul în care se implică în conservarea siturilor. Localnicii se pronunță, mai ales, în favoarea măsurilor de conservare și menținere a tradițiilor locale de tip cultural (tradițiile și meșteșugurile tradiționale), iar cel mai mic grad de susținere îl au faţă de măsurile care vizează tradițiile economice (interzicerea cultivării de plante care nu sunt tradiționale, creșterea de animale alogene sau utilizarea de mijloace agricole moderne). 

Studiul a fost realizat în perioada octombrie-decembrie 2011 pe un eşantion de 3819 respondenți din localitățile aflate în proximitatea celor 381 de situri Natura 2000, instituite până la data de 1 august 2011.  Acţiunile de sondare au fost realizate de către SC Cult Market Research SRL.

Rezultatele detaliate ale studiului sociologic pot fi consultate la adresa
http://infonatura2000.cndd.ro/documents/natura_2000_studiu_ianuarie_2012.pdf
și vor fi incluse în ”Catalogul Natura 2000 în România”. 

Studiul este realizat în cadrul proiectului InfoNatura2000 “Campanie naţională de conştientizare privind importanța conservării Biodiversităţii prin Rețeaua Natura 2000 în România”– SMIS-CSNR 17609 derulat de către Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și Pădurilor – Direcția Biodiversității. Proiectul este co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”. Bugetul total este de 14.036.402 lei, din care: 11.543.466 lei (finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat) și 2.492.936 lei contribuţia beneficiarului. Durata proiectului este de 27 de luni, între 14 decembrie 2010 - 14 martie 2013. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu