joi, 1 martie 2012

Personalul de mediu din regiunea Nord-Vest este instruit pentru aplicarea legislației Natura 2000

Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă, în parteneriat cu Ministerul Mediului și Pădurilor – Direcția Biodiversității organizează în perioada 5-9 martie 2012 în Oradea sesiunea de instruire a personalului Agenţiei Regionale pentru Protecția Mediului Nord-Vest din Cluj-Napoca și  Agenţiilor pentru Protecția Mediului din județele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj. Sesiunea este organizată în cadrul proiectul InfoNatura2000 “Campanie națională de conștientizare privind importanța conservării Biodiversității prin Rețeaua Natura 2000 în România.
Această activitate de instruire este importantă pentru înțelegerea și aplicarea unitară la nivel național a prevederilor comunitare prin care se asigură conservarea speciilor sălbatice și a habitatelor naturale din siturile Natura 2000.

Programul de formare, cu durata de 5 zile, va fi susţinut de către experţi care vor explica modul aplicare a procedurilor comunitare de evaluare adecvată a impactului antropic asupra siturilor Natura 2000. În cadrul sesiunilor teoretice participanții vor avea ca suport de curs Manualul de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor/proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000 şi a procedurii de emitere a avizului custozilor/administratorilor. Programul include și o vizită de lucru în Situl de Importanţă Comunitară (SCI) Apuseni, sit relevant pentru impactul antropic asupra naturii.

Cursurile din regiunea Nord-Vest fac parte din seria de 8 sesiuni de instruire care se organizează în perioada februarie-martie 2012 pentru 240 de angajați ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, ai Agențiilor Regionale pentru Protecția Mediului și ai Agențiilor pentru Protecția Mediului din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Proiectul InfoNatura2000Campanie naţională de conştientizare privind importanța conservării Biodiversităţii prin Rețeaua Natura 2000 în România” SMIS-CSNR 17609 este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”. Bugetul total al proiectului este de 14.036.402 lei, dintre care: 11.543.466 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR şi bugetul de stat) și 2.492.936 lei contribuţia beneficiarului. Durata proiectului este de 27 de luni, între 14 decembrie 2010 - 14 martie 2013.

Pentru mai multe informații:

Roxana Mazilu, Coordonator Relații Publice - InfoNatura2000

Mail: infonatura2000@cndd.ro, Telefon: 021 – 3103320, Web: http://infonatura2000.cndd.ro  


Fotocronica:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu