luni, 9 aprilie 2012

243 funcționari de mediu au fost instruiți în vederea evaluării impactului programelor și proiectelor în siturile Natura 2000

S-au încheiat sesiunile de instruire a funcționarilor din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Agențiilor Regionale pentru Protecția Mediului și Agențiilor pentru Protecția Mediului organizate în cadrul proiectului InfoNatura2000 - “Campanie națională de conștientizare privind importanța conservării Biodiversității prin Rețeaua Natura 2000 în România”.


Participanții au apreciat ca necesară organizarea cursurilor de specializare pe parcursul întregii cariere profesionale. Lipsa instruirii adecvate este resimțită de funcționarii agențiilor de mediu ca o vulnerabilitate permanentă în relația cu evaluatorii și investitorii deoarece le diminuează încrederea în deciziile pe care le emit. Alte aspecte discutate au fost carențele reglementărilor din domeniul conservării biodiversității, atitudinea necooperantă a evaluatorilor și calitatea slabă a rapoartelor de evaluare a impactului, necesitatea realizării unor studii științifice care să devină referințe pentru evaluarea  adecvată. Participanții au apreciat ca fiind foarte utile instruirea prin studii de caz, cunoașterea deciziilor Curții Europene de Justiție și participarea la mai multe vizite pe teren. Aceștia își doresc ca pe viitor să fie organizate și alte instruiri la care să fie invitați și custozii/administratorii siturilor Natura 2000.

Participanții au menționat între satisfacțiile lor profesionale: colaborarea bună cu colegii și convingerea că  munca lor are un impact pozitiv asupra naturii.

Concluziile sesiunilor și Manualul de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor/proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000 și a procedurii de emitere a avizului custozilor/administratorilor se găsesc pe site-ul http://infonatura2000.cndd.ro.  

Programul de formare a fost organizat de Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și Pădurilor – Direcția Biodiversității în perioada februarie-aprilie 2012 și a avut o durată de 5 zile/sesiune. La cursuri au participat 243 de angajați ai ANPM, ARPM și APM din toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Proiectul InfoNatura2000Campanie naţională de conştientizare privind importanța conservării Biodiversităţii prin Rețeaua Natura 2000 în România” SMIS-CSNR 17609 este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”. Bugetul total al proiectului este de 14.036.402 lei, dintre care: 11.543.466 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR şi bugetul de stat) și 2.492.936 lei contribuţia beneficiarului. Durata proiectului este de 27 de luni, între 14 decembrie 2010 - 14 martie 2013. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu