joi, 30 mai 2013

Natura 2000 în regiunea Sud-Vest Oltenia, opțiunea verde pentru bunăstare


Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice au organizat joi, 30 mai, la Craiova, seminarul Natura 2000 – opțiunea verde pentru bunăstarea României, eveniment de informare dedicat organizațiilor, publicului și presei din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, realizat în cadrul campaniei de conștientizare InfoNatura2000.


Au susținut prezentări: Roxana Mazilu (CNDD) despre activitățile campaniei și studiul sociologic realizat la nivel național în ianuarie 2012 privind rețeaua Natura 2000, Corina Vișan (Agenția pentru Protecția Mediului Dolj) despre realizarea procedurii de evaluare adecvată a impactului planurilor/proiectelor, subliniind importanța informării autorităților publice locale de către administratorii și custozii siturilor și Denisa Frunză (Consiliul Județean Dolj – administrator a trei situri) despre valorile și activitățile de administrare desfășurate în situl Confluența Jiu-Dunăre care găzduiește populații de păsări protejate. Participanții au exprimat necesitatea acordării efective a compensațiilor pentru proprietarii de terenuri și importanța managementului deșeurilor în situri dar și creșterea numărului de activități de conștientizare referitor la Natura 2000 derulate la nivel local.   

Au participat reprezentanți ai instituțiilor administrației publice, ai instituțiilor locale pentru protecția mediului, ONG-uri, universități, institute și presă din județele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea și Mehedinți. În cadrul seminarului au fost distribuite trei volume realizate în premieră: Albumul Natura 2000 în România, Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000 în România și Agenda Natura 2000 pentru anii 2013-2014. Toate materialele realizate în cadrul proiectului sunt disponibile pe internet la adresa http://infonatura2000.cndd.ro.

În perioada 28 mai – 27 iunie 2013 se desfășoară 8 seminare regionale InfoNatura2000. Rolul evenimentelor este informarea publicului asupra caracteristicilor și beneficiilor oferite de Natura 2000 în România. Scopul principal al rețelei Natura 2000 este de a găsi soluții pentru a permite desfășurarea activităților economice simultan cu protecția mediului și a biodiversității și nu de a interzice activitățile umane, libera circulație a persoanelor sau de a limita dreptul la proprietate. Siturile oferă oportunitatea desfășurării de activități ecoturistice, pășunat și cosit cu moderație, dezvoltarea agriculturii ecologice ceea ce crește valoarea produselor locale și dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale. În România au fost declarate până în prezent 530 de situri Natura 2000.

Proiectul cu titlul InfoNatura 2000 - Campanie naţională de conştientizare privind importanța conservării Biodiversităţii prin Rețeaua Natura 2000 în România” este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”. Durata proiectului este de 36 de luni, între 14 decembrie 2010 - 31 decembrie 2013.

Pentru mai multe informații:
Roxana Mazilu, Ofițer Relații Publice – Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă
Mail: roxana.mazilu@cndd.ro, Telefon: 021 – 3103320, Web: http://infonatura2000.cndd.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu