miercuri, 19 iunie 2013

Natura 2000 în regiunea Sud-Est – opțiunea verde pentru bunăstare

Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice au organizat miercuri, 19 iunie 2013, la Galați, Natura 2000 – opțiunea verde pentru bunăstarea României, un eveniment de informare dedicat organizațiilor, publicului și presei din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, realizat în cadrul campaniei naționale de conștientizare InfoNatura2000.


Au susținut prezentări: Radu Vădineanu, manager de proiect în cadrul CNDD, despre activitățile campaniei și studiul sociologic din ianuarie 2012 privind rețeaua Natura 2000, Gina Radu, consilier la Agenția pentru Protecția Mediului Galați, despre experiența reglementării rețelei de situri Natura 2000, Nicoleta Radu, ofițer de comunicare OI POS Mediu Galați, despre perspectivele POS Mediu în regiunea Sud-Est în intervalul 2014-2020, Viorel Roșca, directorul Parcului Național Munții Măcinului și Mădălina Cristea, cercetător la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” din Constanța administratorul situl Vama Veche – 2 Mai și Atena Groza, expert în biodiversitate. A fost subliniat succesul proiectelor de implicare a copiilor în activități ecologice și turistice în siturile din regiune dar și problema neparticipării populației locale la consultările publice realizate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului de mediu.

Participanții au primit trei volume realizate în premieră: Albumul Natura 2000 în România, Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000 în România și Agenda Natura 2000 pentru anii 2013-2014.

La seminar au participat reprezentanți ai Agențiilor de Protecție a Mediului, Comisariatelor teritoriale ale Gărzii de Mediu, Consiliilor Județene, Agențiilor de Dezvoltare Regională, Direcțiilor Silvice, Direcțiilor Agricole, Apele Române–direcțiile teritoriale, Camerelor de comerț, Institutelor de cercetare și Universităților, ONG-uri, custozi/administratori de situri Natura 2000 și mass-media din județele Galați, Brăila, Vrancea, Tulcea, Buzău și Constanța. 

În perioada 28 mai – 27 iunie 2013 se desfășoară 8 seminare regionale privind importanța conservării biodiversității prin rețeaua Natura 2000. Rolul acestor evenimente este informarea publicului asupra caracteristicilor și a beneficiilor oferite de rețeaua Natura 2000. Scopul principal al rețelei este de a găsi soluții pentru a permite desfășurarea activităților economice “prietenoase cu mediul” simultan cu protecția biodiversității și nu de a interzice activitățile umane, libera circulație a persoanelor sau de a limita dreptul la proprietate. Siturile Natura 2000 oferă oportunitatea desfășurării de activități ecoturistice, pășunat și cosit cu moderație, dezvoltarea agriculturii ecologice ceea ce crește valoarea produselor locale, dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale. În România  au fost declarate până în prezent 530 de situri Natura 2000.

Proiectul cu titlul InfoNatura 2000 - Campanie naţională de conştientizare privind importanța conservării Biodiversităţii prin Rețeaua Natura 2000 în România” este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”. Durata proiectului este de 36 de luni, între 14 decembrie 2010 - 31 decembrie 2013.

Pentru mai multe informații:
Roxana Mazilu, Ofițer Relații Publice – Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă

Mail: roxana.mazilu@cndd.ro, Telefon: 021 – 3103320, Web: http://infonatura2000.cndd.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu