luni, 1 iulie 2013

Natura 2000 în regiunea București-Ilfov – opțiunea verde pentru bunăstare

Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice au organizat joi, 27 iunie 2013, seminarul Natura 2000 – opțiunea verde pentru bunăstarea României, dedicat informării organizațiilor, publicului și presei din Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov. Evenimentul este ultimul dintr-o serie de 8 întâlniri regionale desfășurate începând cu 28 mai în cadrul campaniei naționale de conștientizare InfoNatura2000.

Din datele studiului sociologic prezentat de Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă a reieșit că în urmă cu un an și jumătate peste două treimi din populația României nu auziseră despre Rețeaua Natura 2000, însă aproape 90% dintre cei care au auzit, apreciază că declararea siturilor Natura 2000 reprezintă un lucru bun sau foarte bun pentru comunitatea locală. După finalizarea acțiunilor din cadrul proiectului InfoNatura2000, în toamna acestui an va fi reevaluat gradul de informare a publicului și va fi reactualiza Strategia națională de conștientizare a publicului cu privire la rețeaua europeană Natura 2000 în România.

Cel mai așteptat moment a fost lansarea materialelor de o excepțională valoare artistică și științifică, realizate în premieră în România prin acest proiect: Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000 în România, Albumul Natura 2000 în România și Agenda Natura 2000 pentru anii 2013-2014.

Au susținut prezentări reprezentanți ai Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD), Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov și ai UNESCO Pro Natura, custodele sitului Natura 2000 Grădiștea-Căldărușani-Dridu.  

La seminar au participat reprezentanți ai Agențiilor de Protecție a Mediului, Organismului Intermediar POS Mediu, Comisariatului teritorial ale Gărzii de Mediu, Consiliului Județean Ilfov, Agenției  de Dezvoltare Regională, Direcțiilor Silvice, Direcțiilor Agricole, Apele Române – direcțiile teritoriale, Camerelor de comerț, Institutelor de cercetare și Universităților, ONG-uri, custozi/administratori de situri Natura 2000 și mass-media din regiunea București-Ilfov. 

Natura 2000 este o rețea de arii protejate la nivel european, al cărei scop este de a găsi soluții pentru a permite desfășurarea activităților economice “prietenoase cu mediul” simultan cu protecția biodiversității, însă fără limitarea dreptului la proprietate și fără interzicerea activităților umane, liberei circulație a persoanelor. Siturile Natura 2000 asigură desfășurarea de activități ecoturistice, pășunat și cosit cu moderație, dezvoltarea agriculturii ecologice, ceea ce crește valoarea produselor locale. În România au fost declarate până în prezent 530 de situri Natura 2000.

Proiectul cu titlul InfoNatura 2000 - Campanie naţională de conştientizare privind importanța conservării Biodiversităţii prin Rețeaua Natura 2000 în România” este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”. Durata proiectului este de 36 de luni, între 14 decembrie 2010 - 31 decembrie 2013.

Pentru mai multe informații:
Roxana Mazilu, Ofițer Relații Publice – Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă

Mail: roxana.mazilu@cndd.ro, Telefon: 021 – 3103320, Web: http://infonatura2000.cndd.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu