miercuri, 25 februarie 2015

TURECO – întreprinderi sociale în domeniul ecoturismului pentru persoane vulnerabile din judeţele Tulcea, Giurgiu și municipiul București

Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii Fundația Culturală Art Promo, Fundația Eco-Pontica și Asociația pentru Dezvoltarea Obiectivelor Culturale anunță lansarea proiectului ”TURismul ECOlogic în România - șansă pentru dezvoltare economică și socială - TURECO” POSDRU/173/6.1/S/148217 care va fi implementat pe o perioadă de 12 luni în intervalul ianuarie-decembrie 2015.


Conferința de lansare a avut loc la 25 februarie 2015 în București. În cadrul evenimentului au susținut prezentări: Radu Vădineanu - managerul proiectului din partea Fundației CNDD, Florin Palade - preşedintele Fundaţiei Eco-Pontica, Nușa Bugeac – Psiholog și Nicu Dumitrescu – antreprenor în economia socială.  

Obiectivul general al proiectului TURECO este promovarea Structurilor Economiei Sociale (SES) în regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud-Muntenia și București-Ilfov ca instrumente sustenabile în crearea locurilor de muncă pentru persoanele din grupurile vulnerabile și pentru incluziune socială. Prin TURECO va crește numărului de beneficiari ai măsurilor integrate și inovatoare de ocupare a forței de muncă. Va fi creat un Centru de Resurse pentru SES-uri, ca instrument sustenabil pentru consolidarea și susținerea structurilor de economie socială și pentru un acces mai ușor pe piața muncii a persoanelor vulnerabile sau supuse riscului de excluziune socială. Vor fi înființate 10 noi SES-uri în localitățile Tulcea, Maliuc, Crișan, Murighiol, Greci, Măcin, Poșta și București care vor activa în domeniile: ecoturism, cicloturism, producție și comercializare de souveniruri, producție și comercializare a produselor de pescuit sportiv.  

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 460 de persoane provenind din categoriile vulnerabile: familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane care locuiesc în comunităţi izolate, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013. Investește în oameni!, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, D.M.I. 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale”.

PERSOANĂ DE CONTACT :
Roxana Mazilu – Expert Informare și PR, Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă
Mail: roxana.mazilu@cndd.ro, Tel: 021-310.33.20, Web: www.cndd.ro/tureco_ro.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu