miercuri, 20 mai 2015

PREZENTARE - Conferința națională pentru comunitatea științifică - ”Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări” – SMIS-CSNR 36586

Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă și
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Biodiversitate  
organizează
Vineri, 29 Mai 2015, începând cu ora 10.00, Hotel Capital Plaza
(Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 54, București)
la
CONFERINȚA NAȚIONALĂ PENTRU COMUNITATEA ȘTIINȚIFICĂ
organizată în cadrul proiectului
”Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România
în baza articolului 12 din Directiva Păsări”

Proiectul contribuie la îmbunătățirea activității de management și de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor conform Directivei Păsări (1979) în baza căreia au fost declarate Ariile de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) din cadrul rețelei Natura 2000.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate rezultatele primei raportări realizate de România conform art. 12 – Directiva Păsări  în anul 2014 și modul de implementare a directivei. Participanții la eveniment vor primit gratuit materiale realizate în premieră

”Atlasul speciilor de pasari de interes comunitar din Romania” + DVD cu trilurile speciilor de pasari prezentate in Atlas

                            


Toolkit-ul de monitorizare care conține: "Ghidul standard de monitorizare a speciilor de pasari de interes comunitar din România", blocnotes și pix.

În urma implementării proiectului și a desfășurării activității de monitorizare au mai rezultat: o bază de date cu 158.000 de intrări, hărți cu distribuția speciilor de păsări și măsuri de conservare pentru speciile aflate în declin.

Pentru informații detaliate cu privire la temele abordate în conferință și speakeri vă rugăm să consultați Agenda.

La conferința pentru comunitatea științifică participă: reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai universităților și institutelor de cercetare din domeniu, ai muzeelor de științe naturale și grădinilor zoologice, ai ONG-urilor de profil și mass-media. 

”Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări” – SMIS 36586 este implementat de Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă în perioada 6 februarie 2014 – 31 decembrie 2015. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu; Axa prioritară 4: Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția Naturii; Domeniu Major de Intervenție: Dezvoltarea Infrastructurii și a Planurilor de Management pentru Protejarea Biodiversității și Rețelei Natura 2000.

Contact pentru confirmarea participării: 
Roxana Mazilu –Asistent de Proiect / Coordonator Relații Publice, Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă, Mail: roxana.mazilu@cndd.ro, Tel.: + 40 (21) 3103320.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu