joi, 11 iunie 2015

Protejarea păsărilor de interes comunitar, un bilanț pozitiv la 8 ani de la adoptarea Directivei Păsări în România

Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au organizat astăzi, 11 iunie 2015 în București, Conferința națională pentru factorii de decizie în cadrul proiectului ”Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări” pentru a reafirma importanța protejării naturii și păstrarea unui mediu înconjurător sănătos. 

La conferință au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și Agențiilor județene pentru Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu, Custozi și Administratori de situri Natura 2000  și jurnaliști.  Aceștia au primit 2 volume realizate în premieră: ”Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România” (2015) și DVD-ul atașat cu trilurile speciilor de păsări prezentate în Atlas, primul volum de popularizare a speciilor protejate prin Directiva Păsări și ”Ghidul standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar” (2014), o lucrare mult așteptată de specialiști. 


Au susținut prezentări: Radu Vădineanu – Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă despre importanța proiectului,  Antoaneta Oprișan – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor despre modul de implementare a Directivei Păsări în România. Specialiștii ornitologi Dan Hulea din partea Societății Ornitologice Române și Attila Marton împreună cu Robert Zeitz din partea Asociaţiei pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus” au prezentat rezultatele primei raportări realizate de România în anul 2014 conform art. 12 din Directiva Păsări și modul de elaborare a ”Ghidului standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar”. 

Adresându-se autorităților publice, specialiștilor dar și publicului larg, proiectul contribuie la îmbunătățirea activității de management și monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor conform Directivei Păsări (1979) în baza căreia au fost declarate la nivelul Uniunii Europene Ariile de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) din cadrul rețelei Natura 2000. Păsările de importanță comunitară sunt protejate în România prin 148 SPA-uri.

”Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări” SMIS-CSNR 36586 este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial Mediu; Axa prioritară 4: "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția Naturii"; Domeniu Major de Intervenție: "Dezvoltarea Infrastructurii și a Planurilor de Management pentru Protejarea Biodiversității și Rețelei Natura 2000" și co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul are o durată de 46 luni, între 6 februarie 2012 - 31 decembrie 2015.

Persoană de contact: Roxana Mazilu –Asistent de proiect/Coordonator Relații Publice,
Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD), E-mail: roxana.mazilu@cndd.ro, Tel.: 021-3103320;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu