vineri, 25 septembrie 2015

Monitorizarea păsărilor de interes comunitar în România – rezultatele primului proiect național finanțat de Uniunea Europeană

Astăzi s-a desfășurat la București Conferința de încheiere a proiectului ”Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări” derulat de Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă. Proiectul derulat timp de 3 ani a contribuit la cunoașterea stării actuale a populațiilor de păsări de interes comunitar, la îmbunătățirea activităților de management, monitorizare, conservare și la creșterea gradului de informare a specialiștilor, autorităților și a publicului larg.

 „Păsările de importanță comunitară sunt protejate în România prin 148 de Arii de Protecție Specială Avifaunistică în cadrul rețelei Natura 2000. Echipele de specialiști au lucrat împreună pentru actualizarea datelor de referință pentru speciile de interes comunitar, au realizat observații pe teren, înregistrări de sunete și au elaborat metodologii optime de colectare a datelor cu privire la speciile de păsări. Cele mai importante rezultate s-au concretizat în elaborarea și transmiterea către Comisia Europeană în anul 2014 a primului Raport național al României privind stadiul actual al speciilor de păsări protejate la nivel comunitar și elaborarea materialelor de informare pentru specialiști și public: Ghidul standard de monitorizare și Atlasul păsărilor.” a declarat Radu Vădineanu, managerul proiectului.

Derularea proiectului reprezintă un progres făcut de România în cunoașterea stării actuale a populațiilor de păsări, crearea unui sistem standard de monitorizare care să faciliteze colectarea datelor la nivel național și elaborarea unui set de măsuri pentru conservarea speciilor protejate. Proiectul a contribuit la creșterea gradului de informare prin reunirea specialiștilor și autorităților în cadrul a 2 conferințe naționale organizate în anul 2015 și prin elaborarea și distribuirea a 3.000 de exemplare din ”Atlasul speciilor de păsări de interes comunitar din România” (2015) și a 1.000 de exemplare din ”Ghidulul standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar” (2014).

”Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări” SMIS-CSNR 36586 este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial Mediu; Axa prioritară 4: "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția Naturii"; Domeniu Major de Intervenție: "Dezvoltarea Infrastructurii și a Planurilor de Management pentru Protejarea Biodiversității și Rețelei Natura 2000" și co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Durata este de 46 luni între 6 februarie 2012 - 31 decembrie 2015.


Website organizație: www.cndd.ro 
Website proiect: http://monitorizareapasarilor.cndd.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu