vineri, 30 octombrie 2015

COMUNICAT: TURECO a înființat 7 noi întreprinderi sociale în județul Tulcea în care au fost angajate 28 de persoane provenind din grupuri defavorizate

     
Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (Fundația CNDD)
în calitate de beneficiar, a organizat în data de 29 octombrie 2015 la Tulcea un Eveniment de promovare a economiei sociale în cadrul proiectului ”TURismul ECOlogic în România - șansăpentru dezvoltare economică și socială - TURECO” POSDRU/173/6.1/S/148217.În cadrul evenimentului au prezentat procesul de înființare și funcționare al întreprinderilor sociale: Roxana Mazilu - Expert informare și relații publice, Fundația CNDD din București, Florin Palade - Asociat SES, Your Trips Srl, centru de turism: tur de agrement, birdwatching, fotografie și pescuit în Delta Dunării din Maliuc – județul Tulcea, Sorin Păduraru - Manager SES, Hercinic Souvenirs Srl, unitate de producție souveniruri din Măcin,  Teodora Leopea – Manager SES, Hercinic Bike Srl, centru de cicloturism din Greci și Alexandru Pomârleanu - Șef de atelier SES, Delta Art Srl, unitate de producție și comercializare a produselor de pescuit sportiv din Tulcea.
 Prin TURECO au fost înființate 10 noi structuri de economie socială în regiunile de dezvoltare Sud-Est (jud. Tulcea), Sud-Muntenia (jud. Giurgiu) și București-Ilfov (municipiul București). În perioada martie-iunie 2015 s-au desfășurat evenimente de conștientizare și orientare în carieră a grupului țintă, 460 de persoane din categorii vulnerabile. Din rândul persoanelor consiliate au fost selectate 40 pentru a participa la sesiunile de formare în antreprenoriat SES și competențe IT organizate la Tulcea în perioada aprilie – mai 2015. În urma examenului de absolvire au fost certificați 38 dintre participanți. În perioada august-noiembrie 2015 se desfășoară sesiunile de formare profesională pentru angajații SES-urilor. La finalul proiectului va fi elaborat și distribuit un Ghid de Bune Practici.
 Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013. Investește în oameni!, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, D.M.I. 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale” și are o durată de 12 luni în intervalul ianuarie-decembrie 2015. PERSOANĂ DE CONTACT: Roxana Mazilu – Expert Informare și PR, Fundația CNDD
Mail: roxana.mazilu@cndd.ro, Tel: 021-310.33.20, Website: www.cndd.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu