vineri, 29 ianuarie 2016

COMUNICAT DE PRESĂ : ValueEcoServ evalueză serviciile naturii din ariile protejate Apuseni, Deniz Tepe și Scroviștea


Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) a lansat pe 29 ianuarie 2016, proiectul 
Adresându-se autorităților publice și factorilor interesați de domeniul serviciilor naturii, proiectul va contribui la îmbunătățirea nivelului de cunoaștere privind contribuția ecosistemelor la diferite activități economice și va oferi consultanța științifică necesară în elaborarea politicilor privind integrarea valorii economice a serviciilor ecosistemice în sistemele contabile și de raportare. ValueEcoServ este implementat în 3 situri Natura 2000 de importanță comunitară: ROSCI0002–Apuseni, ROSCI0067–Deniz Tepe și ROSCI0224–Scroviștea.


Conferința națională de lansare a oferit o imagine globală asupra obiectivelor proiectului și a reunit pentru informare și discuții echipa de specialiști a proiectului și factorii interesați din regiunile Nord-Vest, Sud-Est și București-Ilfov, unde sunt localizate siturile.

Beneficiile pe care oamenii le obţin din natură sub formă de bunuri şi servicii oferite de către ecosistemele naturale și semi-naturale sunt cunoscute sub denumirea generică de „servicii ecosistemice”. Pe parcursul derulării proiectului vor fi realizate: cuantificarea și evaluarea economică a serviciilor furnizate de ecosistemele naturale și semi-naturale, analiza contribuției acestor servicii la principalele sectoare economice și identificarea mecanismelor de plată pentru serviciile ecosistemice din cele 3 arii naturale pilot. Rezultatele vor fi extinse în 10 arii protejate similare. Pentru îmbunătățirea nivelului de cunoaștere, informare și conștientizare a factorilor interesați și identificarea împreună cu aceștia a serviciilor oferite de ecosistemele din siturile Natura 2000 selectate vor fi organizate 17 workshopuri locale și regionale.    

Proiectul ”Evaluarea serviciilor ecosistemice ale ariilor protejate în România – ValueEcoServ” se implementează pe parcursul anului 2016 și este finanțat printr-un grant acordat de Islanda, Lichteinstein și Norvegiaîn cadrul Programului RO02 - "Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor". Bugetul total este de 282.903,75 Euro reprezentând 1.253.631,39 RON.

Persoană de contact: Roxana Mazilu
Funcție: Expert comunicare 
Organizație: Fundația CNDD
Telefon: 021-310.33.20
Website CNDD: www.cndd.ro 
Website ValueEcoServ: http://valueecoserv.cndd.ro     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu