miercuri, 3 iulie 2013

Natura 2000 - glosar de termeni

NATURA 2000  este o rețea europeană de zone naturale protejate creată în anul 1992 din necesitatea de a proteja natura și de a menține pe termen lung resursele naturale necesare dezvoltării socio-economice. A fost instituită în baza a 2 directive ale Uniunii Europene care reglementează modul de selectare, desemnare și protecție a siturilor: Directiva Păsări (1979) și Directiva Habitate (1992). 


DIRECTIVA PĂSĂRI  (79/409/CEE)  se referă la conservarea speciilor de păsări sălbatice de pe  teritoriul european al statelor membre. Principalele obiective sunt protecția, managementul și controlul speciilor și stabilirea regulilor pentru conservarea lor. Prin această directivă au fost declarate SPA-urile - Arii de Protecție Specială Avifauninstică (Special Protection Areas - SPA).

DIRECTIVA HABITATE (92/43/CEE)  a fost creată pentru a conserva speciile de plante și animale sălbatice și habitatele naturale. Prevederile acesteia urmăresc menținerea unui statut de conservare favorabil sau reabilitarea speciilor și habitatelor. Prin această directivă au fost declarate  SAC-urile (foste SCI) - Arii Speciale de Conservare (Special Areas of Conservation – SAC).

Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011transpune în legislația românescă cele două directive europene, Păsări și Habitate.

REGIUNI BIOGEOGRAFICE/BIOREGIUNI - În Uniunea Europeană au fost identificate 9 regiuni biogeografice: Alpină, Alantică, Pontică, Boreală, Continentală, Macaroneziană, Mediteraneeană, Panonică și Stepică. În România se găsesc 5 dintre acestea, după cum urmează:
1. Continentală cuprinde  zonele centrale, sudice și nord-estice, în majoritate agricole. 2. Alpină cuprinde munții Carpați unde trăiește aproape jumătate din populația de carnivore mari a Europei (urs, lup, râs). 3.Panonică include câmpiile aride din vestul României.  4. Stepică cuprinde relieful de șes din partea sud-estică și zonele umede din Delta Dunării și Marea Neagră. 5. Pontică se întinde pe țărmurile vestice ale Mării Negre și în partea estică a Deltei Dunării.

NATURA 2000 ÎN ROMÂNIA - în anul 2007 România a declarat 381 de situri Natura 2000 dintre care 108 SPA-uri și 273 SCI-uri (SAC-uri). Această suprafață a fost extinsă în anul 2011 la 530 de situri Natura 2000 dintre care 148 SPA-uri și 382 SCI-uri (SAC-uri).  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu