miercuri, 4 septembrie 2013

Conferința națională pentru elaborarea Protocoalelor standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România, Sibiu, 3-4 septembrie 2013

Ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius)
Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă, împreună cu partenerii Societatea Ornitologică Română și Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus” au demarat  activitățile din cadrul proiectului ”Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsari din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări”. Startul a fost dat pe 3 septembrie 2013 la Sibiu, unde peste 150 de specialiști ornitologi, custozi, administratori, directori de parcuri, ong-uri și autorități de mediu s-au reunit într-o conferință națională pentru elaborarea Protocoalelor standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România. 

Întâlnirea este importantă și în contextual raportării pe care România trebuie să o facă Comisiei Europene privind stadiul implementării Directivei 79/409/EEC privind conservarea păsărilor sălbatice. Această directivă reprezintă baza pe care s-au creat siturile de protecție avifaunistică din cadrul rețelei Natura 2000 și a fost completată în anul 1992 prin Directiva Habitate 92/43/EEC care instituie siturile de importanță comunitară.

Participanții la conferință au discutat schemele de monitorizare pentru diferite specii, colonii de păsări de iarnă, păsări acvatice, specii cântătoare, răpitoare, ciocănitori, etc. După dezbateri și activități în grupuri de lucru, pe 4 septembrie au fost prezentate concluziile și recomandările fiecărui grup, între care:
  •   Necesitatea clarificării unor aspect din cadrul metodologiilor.
  •  Propunerea implicării  custozilor și a studenților în procesul de monitorizare a speciilor de păsări.
  • Clarificări și sugestii asupra timpului petrecut în punctele de observare a păsărilor precum și modalitatea de selecție a acestora.
  •  Realizarea unui training pentru persoanele care participă la activități de observare și monitorizare.
Forma finală a protocoalelor standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar este programata pentru finalul lunii septembrie 2013 și va putea fi obținută de către toți ce interesați de la Societatea Ornitologică Română și Grupul Milvus. Protocoalele vor fi incluse în Tool-kit-ul de monitorizare, instrument de lucru ce va fi realizat în cadrul proiectului.  

Conferința Națională Protocoale Standard de Monitorizare a Speciilor de Păsări de Interes comunitar din România a fost organizată în cadrul proiectului ”Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări” – cod proiect SMIS-CSNR 36586. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial Mediu; Axa prioritară 4: "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția Naturii"; Domeniu Major de Intervenție: "Dezvoltarea Infrastructurii și a Planurilor de Management pentru Protejarea Biodiversității și Rețelei Natura 2000", co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și implementat de către Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă, București. Durata proiectului este de 36 luni, între 6 februarie 2012 - 5 februarie 2015.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu