joi, 24 aprilie 2014

România a realizat prima raportare națională pe Directiva Păsări

România a transmis Comisiei Europene primul raport național pe Directiva Păsări, activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări” implementat de Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Datele raportate de România până pe 1 aprilie 2014 pot fi consultate pe portalul Agenției Europene de Mediu 
 
Statele membre transmit Comisiei Europene o dată la 3 ani un raport privind punerea în aplicare a Directivei Păsări (1979) prin care au fost declarate siturile de importanță avifaunistică în cadrul rețelei Natura 2000. Directoratul General Mediu analizează datele și elaborează un raport sinteză. În ultimul trimestru din 2014 Comisia va comunica datele finale cu privire la starea și tendințele populaționale ale speciilor de păsări. În funcție de aceste concluzii, pe teritoriul României pot fi declarate noi situri Natura 2000 pentru protecția păsărilor sau dimpotrivă, unele situri actuale pot fi desființate.

Păsările de importanță comunitară sunt protejate în România prin 148 de situri Natura 2000. Dezvoltarea economică necontrolată, activitățile turistice, vânătoarea și silvicultura nereglementate  au deja un impact negativ asupra unor specii.

În cadrul proiectului urmează să fie elaborate: hărți cu distribuția speciilor de păsări de interes comunitar, măsuri de conservare pentru speciile aflate în declin, 2 conferințe naționale, Atlasul păsărilor de interes comunitar din România și Tool-kit-ul pentru monitorizarea speciilor de păsări de interes comunitar (cuprinde „Ghidul standard de monitorizare”).   

”Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări” SMIS-CSNR 36586 este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial Mediu; Axa prioritară 4: "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția Naturii"; Domeniu Major de Intervenție: "Dezvoltarea Infrastructurii și a Planurilor de Management pentru Protejarea Biodiversității și Rețelei Natura 2000" și co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Are o durată de 36 luni între 6 februarie 2012 - 5 februarie 2015.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu