vineri, 20 septembrie 2013

Volumele Natura 2000 fac inventarul comorilor naturale ale României

Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă a distribuit în vara acestui an 3 publicații realizate în premieră: Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000 în România, Albumul Natura 2000 în România și Agenda de birou Natura 2000 pe anii 2013-2014.

Volumele ”Natura 2000 în România” au fost oferite participanților la conferința națională ”Natura 2000 – opțiunea verde pentru bunăstarea României” (București, 21 mai 2013), participanților la seminarele regionale InfoNatura2000 (8 evenimente desfășurate în perioada mai-iunie 2013). Acestea au fost distribuite în toată țara unui public alcătuit din autorități centrale și locale, custozi și administratori de situri, organizații neguvernamentale, camere de comerț, universități, muzee, institute de cercetare, mass-media și primării de pe raza siturilor din rețeaua Natura 2000, în total 35.206 exemplare. 

Albumul Natura 2000 în România prezintă cele 5 regiuni biogeografice din România: Pontică, Stepică, Alpină, Continentală și Panonică însoțite de aproape 250 de imagini semnificative, informații geografice, geologice și biologice despre habitate și specii, un capitol special fiind dedicat păsărilor. 
Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000 în România conține informații detaliate despre cele 5 regiuni biogeografice, explicații referitoare la siturile de importanță conmunitară și siturile de protecție avifaunistică, include fotografii, hărți și descrieri ale habitatelor și speciilor din rețeaua Natura 2000. Lucrarea prezintă cele 381 de situri declarate în anul 2007. 
Agenda de birou Natura 2000 pentru anii 2013-2014 conține pe fiecare pagină câte o fotografie cu o specie protejată și scurte informații despre aceasta. 

Cele 3 volume pot fi descărcate de pe site-ul InfoNatura2000– secțiunea Publicații.  

Volumele au fost realizate prin proiectul InfoNatura2000 “Campanie naţională de conştientizare privind importanța conservării Biodiversităţii prin Rețeaua Natura 2000 în România– SMIS-CSNR 17609 derulat de către Fundația Centrul Național pentru DezvoltareDurabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și Pădurilor – Direcția Biodiversității. Proiectul este co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”. Durata proiectului este de 27 de luni, între 14 decembrie 2010 – 31 decembrie 2013.


Contact: Roxana Mazilu – Ofițer Relații Publice, Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă 
E-mail: roxana.mazilu@cndd.ro, Tel.: 021-3103320; Fax: 021-3103321; Website: www.cndd.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu